DELA – goed geïnformeerd

DELA – Uitvaartzorgplan

Wat is een uitvaartverzekering?

Vanaf uw geboorte zorgt uw makelaar voor bescherming. Met een uitvaartverzekering trekt u die door tot aan het einde van uw leven. Een uitvaartverzekering dekt de kosten
van een begrafenis of crematie, wat uw familie financiële zorgen bespaart. Het Uitvaartzorgplan van onze partner DELA helpt standaard ook met de praktische en administratieve
zorgen na de uitvaart. Zo krijgt uw familie tijd voor wat écht telt: mooi en sereen afscheid nemen.

Ontdek hoeveel een uitvaart naar uw wensen kost

Wat doet De Nil Verzekeringen?

De Nil Verzekeringen helpt u als onafhankelijke expert om het Uitvaartzorgplan van DELA perfect af te stemmen op uw wensen en uw budget. Nabestaandenzorg is altijd inbegrepen
in het Uitvaartzorgplan. Deze dienst biedt uw familie professionele begeleiding bij de administratieve en praktische verplichtingen na een overlijden. De consulenten nabestaandenzorg nemen uw nabestaanden tal van taken uit handen: ze zorgen onder meer voor de opzeg van abonnementen en nutsvoorzieningen. Ze verwittigen financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen en andere instanties. Bovendien geven ze toelichting bij de verschillende aspecten van de aangifte van een nalatenschap.

Benieuwd of een Uitvaartzorgplan iets voor u is?

Vraag vrijblijvend een brochure per post aan
Maak een afspraak

Bereken nu vrijblijvend uw premie

Leg vrijblijvend uw uitvaartwensen vast

Wilt u begraven of gecremeerd worden? Verkiest u muziek van Clouseau of Edith Piaf op uw uitvaart? Bij DELA kunt u gratis en zonder verplichtingen uw uitvaartwensen eenvoudig
vastleggen in een digitale wilsbeschikking. Op die manier hoeven uw nabestaanden geen moeilijke keuzes te maken bij de organisatie van uw uitvaart.
Leg vrijblijvend uw uitvaartwensen vast
Voor informatie op de website van Dela Uitvaartzorgplan? Klik dan hieronder…

 

DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. – Belgisch bijkantoor (ondernemingsnr. 0665.931.229) gelegen te Noorderplaats 5 bus 2 te 2000 Antwerpen, bijkantoor van DELA Natura- en levensverzekeringen N.V., vennootschap naar NL
recht (KvK-nummer 17078393), gelegen te Oude Stadsgracht 1, 5611DD Eindhoven, NL, toegelaten voor Tak 21 levensverzekeringen onder codenr. 2864; fabrikant DELA Uitvaartzorgplan, levensverzekering Tak 21 onderworpen aan
BE recht – dekt levenslang uw uitvaartkosten voor het bedrag waarvoor u verzekerd bent. Offerte en premieberekening:
www.dela.be en/of uw makelaar. Klachten: contact@dela.be of Ombudsman Verzekeringen (de Meeûsplantsoen 35,
1000 Brussel). In het eerste jaar is zelfmoord niet gedekt. Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Enkel
de Algemene en Bijzondere Voorwaarden zijn bindend.
DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. – Belgisch bijkantoor (ondernemingsnr. 0665.931.229) gelegen te Noorderplaats 5
bus 2 te 2000 Antwerpen, bijkantoor van DELA Natura- en levensverzekeringen N.V., vennootschap naar NL recht (KvK-nummer
17078393), gelegen te Oude Stadsgracht 1, 5611DD Eindhoven, NL, toegelaten voor Tak 21 levensverzekeringen onder codenr.
2864. Het bekendmaken, reproduceren, kopiëren, distribueren of elke andere vorm van verspreiding en/of gebruik van dit document of onderdelen ervan, voor commerciële of andere doeleinden, is verboden.