Arbeidsongevallen

Elke onderneming is wettelijk verplicht een polis Arbeidsongevallen te onderschrijven voor de ongevallen die haar werknemers overkomen tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en dat een letsel veroorzaakt, met inbegrip van de ongevallen die zich voordoen op de weg van en naar het werk.

Om te kunnen spreken van een arbeidsongeval, moet er sprake zijn van een letsel, een externe oorzaak en een plotselinge gebeurtenis. Het letsel kan lichamelijk of geestelijk zijn en de oorzaak of een van de oorzaken moet buiten het organisme van de getroffene zijn.

Merk op dat de arbeidsongevallenwet ook van toepassing is wanneer een arbeidsovereenkomst nietig (gesloten met een kind of een vreemdeling zonder arbeidsvergunning) of onwettelijk (zwartwerk) is.

Indien uw onderneming deze verzekering niet voorzien heeft, dan zal bij een ongeval het Fonds voor Arbeidsongevallen tussen komen maar alle uitbetaalde vergoedingen zullen achteraf gerecupereerd worden bij de betrokken onderneming. U begrijpt dat de gevolgen heel zwaar kunnen zijn voor uw bedrijf