BA Uitbating

Bij de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten kunnen er zich heel wat gebeurtenissen voordoen waarvoor de onderneming aansprakelijk kan gesteld worden. Deze incidenten kunnen veroorzaakt worden door zowel bedrijfsgoederen als door personen die voor de onderneming werken. Wanneer de onderneming effectief aansprakelijk wordt gesteld voor de schade dient ze het (de) slachtoffer(s) te vergoeden. Voor kleine schadegevallen hoeft dit niet zo’n vaart te lopen, maar grote schadeclaims kunnen het voortbestaan van de onderneming in het gedrang brengen.

Een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating zal u hiervoor beschermen. Deze polis vrijwaart het vermogen van de onderneming tegen schadeclaims van slachtoffers in verband met de materiële, lichamelijke of immateriële schade die ze toebrengen aan derden tijdens de uitbating  of de uitvoering van hun activiteiten. Zowel de onderneming, het personeel, de gebouwen als de producten of de diensten worden gedekt. Het kan ook gaan om schade die optreedt na de levering van goederen of diensten.

Het betreft hier wel de extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde onderneming, ongeacht of de schadegevallen zich voordoen binnen de onderneming dan wel erbuiten. De BA uitbating doet dus voor uw onderneming wat de familiale verzekering doet voor uw gezin.

Bij een schadegeval zal de materiële schade, de lichamelijke schade, de immateriële gevolgschade, alsook zeer vaak zuiver immateriële schade (die niet het gevolg is van gewaarborgde lichamelijke schade of materiële schade) worden vergoed.

Binnen een BA uitbating kunnen diverse extra polissen onderschreven worden zoals een Verzekering “BA-producten” of “na levering/werken” (zie ook deze rubriek), een verzekering “toevertrouwde voorwerpen”, een professionele BA-verzekering, een BA-bestuurder of een verzekering “Objectieve BA brand of ontploffing”. Voor al deze extra waarborgen kunnen we u een gepast voorstel doen in functie van uw persoonlijke behoeften. Wij staan u graag bij met raad en daad, dus neem gerust eens contact op met ons.