Bedrijfsleidersverzekering

Als bedrijfsleider belichaamt u uw zaak en staat u in voor de aansturing van uw medewerkers en het onderhouden van optimale relaties met leveranciers en klanten. Indien u uw opdracht om één of andere reden niet meer kan vervullen, kan dit ernstige gevolgen hebben voor uw onderneming. Een bedrijfsleidersverzekering werd ontwikkeld met als doel om deze gevolgen zoveel mogelijk te neutraliseren.

Deze polis zal onder meer het zakencijfer verzekeren door de uitkering van een vergoeding als de bedrijfsleider al of niet tijdelijk wegvalt door ziekte of ongeval. Ook bij overlijden wordt een uitkering voorzien zodat de onderneming de moeilijke periode waarin naar een nieuwe bedrijfsleider wordt gezocht kan overbruggen.

Natuurlijk zijn de premies aftrekbaar als bedrijfslasten. Meestal is de vennootschap tegelijk verzekeringsnemer en begunstigde is. De vergoedingen komen dus het bedrijf toe tenzij er een aanvullende overeenkomst opgesteld wordt waarbij bepaalde sommen doorgestort worden aan andere personen zoals de partner en/of andere erfgenamen van de bedrijfsleider.

Er zijn heel wat combinaties mogelijk zodat een doordacht advies noodzakelijk is. Wij helpen u graag bij de keuze van de gepaste formule.