Uw wagenpark

BA Auto

Net zoals voor uw privé voertuigen moet uw onderneming een autoverzekering afsluiten die de burgerlijke aansprakelijkheid van de bestuurder dekt. Deze verzekering is wettelijk verplicht voor elk motorrijtuig dat op de openbare weg komt en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek.

Ze vergoedt de schade die u of iemand anders door het gebruik van een motorrijtuig aan anderen kan toebrengen. De rechtspraak gebruikt de term “derden”. Dit is iedereen aan wie u schade, zowel materiële als lichamelijke, toegebracht heeft: de weggebruikers, de passagiers, de instantie die instaat voor het onderhoud van de wegen en openbare ruimte,… enzovoort.

De BA Autoverzekering vergoedt alle schade toegebracht aan derden, zowel de lichamelijke schade als de materiële schade (schade aan goederen). Bij letselschade worden alle verzorgingskosten, inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid , huishoudschade, esthetische schade en morele schade vergoed. In geval van overlijden worden de nabestaanden vergoed.

Hebt u meerdere voertuigen in uw bedrijf ? Dan kunnen we u natuurlijk een aangepast voorstel doen voor uw volledig vloot.

Omnium

Ook voor uw bedrijfswagen kan u bijkomende dekkingen afsluiten naar keuze. Deze bijkomende dekkingen zijn niet verplicht. De meest gekende is de waarborg Omnium die de vergoeding van de eigen schade van de verzekeringnemer zal vergoeden.

Vermits een polis Omnium geen verplichte polis is, moet in het contract duidelijk omschreven worden welke risico’s men wenst te verzekeren. Er zijn namelijk verschillende dekkingen die kunnen afgesloten worden en de voorwaarden van uw omniumverzekering worden contractueel bepaald en verschillen volgens de specifieke contracten van iedere verzekeraar.

We onderscheiden twee types: de mini-omnium en grote of volledige omnium

Mini 0mnium

Bij een mini omnium zijn enkel de waarborgen Brand, Diefstal, Glasbreuk, Natuurelementen en Aanrijding door dieren opgenomen in de polis. Naargelang de verzekeringsmaatschappij worden natuurlijk uiteenlopende formules aangeboden. Zo zijn in sommige polissen de kosten voor het takelen en tijdelijk stallen van de wagen inbegrepen.

Omnium

Met de Omnium verzekering geniet u niet alleen van waarborgen van de mini-omnium maar wordt ook de materiële of eigen schade aan uw voertuig gedekt die u zelf onvrijwillig veroorzaakt hebt. Deze polis zal dan de herstelling van het voertuig vergoeden. Vaak is een franchise voorzien en in sommige gevallen moet u beroep doen op een door de verzekeraar aangeduide hersteldienst.