Gewaarborgd inkomen

Met een verzekering gewaarborgd inkomen bent u zeker dat u een (basis)inkomen blijft behouden indien u arbeidsongeschikt bent door ziekte of ongeval. Voor een zelfstandige is dat zeker niet te verwaarlozen vermits de uitkeringen door de ziekteverzekering toch wel aan de lage kant liggen en nauwelijks een menswaardig bestaan garanderen.

U kunt deze polis afsluiten voor een welbepaalde periode of tot het einde van de beroepsloopbaan op voorwaarde dat u van een inkomen uit arbeid geniet.

De polis “Gewaarborgd inkomen” zal u bij arbeidsongeschiktheid een aanvullend inkomen uitkeren tot het door u gewenste niveau bovenop het vervangingsinkomen van bijvoorbeeld het ziekenfonds. Zo kunt u een levensstandaard behouden die overeenstemt met uw wensen.

De verzekeraar zal bij ongeval of ernstige ziekte een uitkering voorzien gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid of desgevallend tot het einde van uw loopbaan. De kostprijs van deze polis wordt onder meer bepaald door de bedragen die u zichzelf wil uitkeren in de periode van arbeidsongeschiktheid. Naast uw leeftijd en uw beroep is ook de wachttijd (periode vooraleer de polis in werking treedt, meestal minstens 30 dagen) een niet onbelangrijk element. Meestal wordt deze verzekering als duur gepercipieerd maar door met deze wachttijd te “spelen” kan de premie binnen de perken blijven. Zeker als u er ook niet te lang mee wacht om met deze verzekering te starten. Kom gerust eens langs voor meer informatie.