Groepsverzekering

Hoewel reeds talloze werknemers in België dit voordeel genieten, zijn er toch heel wat werknemers die zich vragen stellen bij dit voordeel. Wat hebt u er nu aan dat uw werkgever maandelijks bijvoorbeeld 120 euro in uw groepsverzekering stort? Wel, het kan u een aardig appeltje voor de dorst opleveren.

De groepsverzekering is immers niets meer of minder dan een vorm van verzekering (of fonds) waarmee u door de jaren heen een kapitaal opbouwt dat u op uw pensioensleeftijd kan opnemen. Er bestaan grosso modo twee soorten van groepsverzekeringscontracten; namelijk een contract waarbij een eindbedrag wordt nagestreefd en anderzijds contracten waarbij maandelijks een vaste bijdrage wordt ingelegd. In het eerste geval wordt berekend hoeveel er maandelijks moet gestort worden om het eindbedrag te bekomen op einddatum. In het tweede geval wordt het bedrag van de vaste bijdragen op einddatum uitgekeerd, vermeerderd met een intrest en winstdeelname.

Het voordeel van de groepsverzekering is dat er geen sociale zekerheidsbijdragen als werknemer verschuldigd zijn. Aangezien de bijdragen in de groepsverzekering niet worden beschouwd als loon, onderworpen aan de normale sociale zekerheidsbijdragen, dient uw werkgever geen werknemersbijdragen in te houden. U betaalt als werknemer bijgevolg geen sociale zekerheidsbijdragen op de premies die door uw werkgever voor u in de groepsverzekering gestort worden. Met deze premies bouwt u wel een kapitaal op in de groepsverzekering waarvan u de enige eigenaar bent.

U beseft natuurlijk dat een loonsverhoging van 100 euro loon u nauwelijks 50 à 60 euro netto zou opleveren. Een premie van 100 euro in de groepsverzekering betekent echter een bedrag van 100 euro dat ten uwen voordele in de groepsverzekering terecht komt. Op einddatum betaalt u slechts 16,5% belastingen, te vermeerderen met uw gemeentebelasting. In de regel betekent dat een eindbelasting van ongeveer maximaal 17,5%.

Vele polissen van dit type bevatten ook een extra luik  Overlijden. Met deze dekking bent u zeker van bijkomende financiële steun voor uw familie en gezin wanneer u iets zou overkomen.