Rechtsbijstand na schade

Is een verzekering Rechtsbijstand zeker te overwegen als particulier, dan is deze polis echt wel onmisbaar voor elke onderneming van enige omvang. Bij het uitvoeren van werken of leveringen kunnen immers gemakkelijk geschillen ontstaan, zowel op vlak van realisatie als op financieel vlak. Met een rechtsbijstandsverzekering kunt u advies krijgen omtrent uw rechten en om deze rechten, indien nodig, af te dwingen. Al is in de eerste plaats een minnelijke schikking vaak meer aangewezen. Indien een van beide partijen zich hier echter niet kan in vinden dan zal de polis Rechtsbijstand de kosten van het proces en aanverwante financiële verplichtingen dekken.

Voor bedrijven raden wij aan om een aparte verzekering Rechtsbijstand te nemen en zich niet te beperken tot de aanvullende waarborgen Rechtsbijstand die vaak worden aangeboden bij een Autoverzekering of een BA Uitbating. Deze polissen bieden immers enkel bijstand voor geschillen die zich voordoen in het specifiek domein van deze waarborg. Een volledig aparte en ruimere rechtsbijstandsverzekering biedt veel meer zekerheid en zal u steun verlenen bij zowat alle geschillen waarin u betrokken raakt. De domeinen verschillen dan naargelang van de door u gekozen polis: consumentenproblemen, geschillen in verband met het arbeidsrecht, betreffende een gebouw, met de fiscus, …

Bij de meeste polissen bent u steeds vrij in de keuze van advocaat of elke andere persoon die de vereiste kwaliteiten bezit om uw belangen te verdedigen. Vaak zijn er wel beperkingen waarbij u gevraagd wordt om het advies van de verzekeringsmaatschappij te volgen. Doet u dit niet dan kan het zijn dat u, in geval u de zaak verliest, zelf geheel of gedeeltelijk moet instaan voor de gemaakte kosten. Komt u door het kiezen van uw advocaat toch tot een beter resultaat dan wanneer u de stelling van de verzekeraar was bijgetreden, dan moet de verzekeraar alsnog alle kosten dekken.