Autoverzekering

BA Auto

Wat in de volksmond “de autoverzekering” heet, is eigenlijk de polis Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto of kortweg BA Auto. Deze verzekering is wettelijk verplicht voor elk motorrijtuig dat op de openbare weg komt en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek.

U zal het met ons eens zijn dat op ‘s lands drukke wegen de kans op een ongeval niet gering is. Denk dus maar eens aan de gevolgen die dit voor u en uw gezin zou kunnen veroorzaken indien u hierbij in fout bent en deze schade zelf zou moeten vergoeden.

Met een BA Auto kunt u op uw twee oren slapen. Deze verzekering vergoedt immers de schade die u of iemand anders door het gebruik van uw motorrijtuig aan anderen toebrengt. Op juridisch vlak heten deze laatste “derden”. Dus iedereen aan wie u mogelijks schade toebrengt: weggebruikers, passagiers, openbare dienst die instaat voor het onderhoud van de weg, buurtbewoners, maar dus niet uzelf als bestuurder van de wagen. Tevens dient u zowel door u veroorzaakte materiële als lichamelijke schade te vergoeden.

Omnium

De BA Auto dekt dus alleen de schade aan derden. Wie ook zichzelf wil beschermen moet een Omnium verzekering afsluiten. Deze verzekering is niet verplicht en er bestaat, strikt genomen, dus geen wettelijke oplijsting van vereiste waarborgen. Het is dus belangrijk een goed contract te onderschrijven dat u volledige dekking biedt. Wij bieden u graag vrijblijvend advies over de verschillende mogelijkheden op uw maat.

In de regel zijn er twee soorten Omnium contracten. Een mini omnium en een volledige omnium.

Mini 0mnium

Deze polis omvat enkel de waarborgen brand, diefstal, glasbreuk, natuurelementen en aanrijding door dieren. Wenst u toch nog andere bijkomende waarborgen, dan kunnen we u uiteraard naargelang de gekozen maatschappij verschillende formules aanbieden.

0mnium

De polis omnium omvat de waarborgen van de Mini Omnium en zal ook de materiële of eigen schade aan het voertuig vergoeden. Meestal is er een gedeeltelijke vergoeding te betalen van de schade, de zogenaamde “franchise” of “vrijstelling”. Ook daar zijn diverse mogelijkheden en kan de premie van de polis sterk variëren naargelang uw wensen. Wij geven u graag gepast advies.

Bestuurdersverzekering

Zoals eerder uitgelegd geldt de BA Auto enkel voor derden. Ook de inzittenden van uw voertuig (die strikt genomen als zwakke weggebruikers worden beschouwd en beschermd worden door artikel 29bis van de Wet van 21 november 1989) vallen onder die noemer. Maar u begrijpt het al: de regeling voor de zwakke weggebruiker en de BA Auto zijn niet van toepassing voor de lichamelijke schade van de aansprakelijke bestuurder, én zeker niet voor zijn materiële schade. Met de polis Bestuurdersverzekering kunt u uzelf als bestuurder de nodige bescherming bezorgen, in het bijzonder als u zelf in fout bent.

Er zijn verschillende formules met elk hun eigen waarborgen. Hier alvast een greep uit de mogelijke garanties:

  • terugbetaling van de hospitalisatiekosten en medische verzorging
  • terugbetaling van het verlies ingevolge arbeidsongeschiktheid
  • betaling van een kapitaal of een rente ingevolge invaliditeit
  • betaling van een kapitaal ingevolge overlijden.

Er zijn diverse gespecialiseerde polissen beschikbaar met specifieke dekkingen voor motorrijders en bromfietsers, of met dekkingen inzake meerdere voertuigen die u gebruikt of voor meerdere personen (bijvoorbeeld het volledige gezin).

U ziet dat er hier ook heel wat te vertellen valt over deze interessante optie bij uw polis BA Auto. Wij geven u dan ook graag gepast advies. Kom gerust eens langs of bel ons voor een afspraak.