BA Familiale

De polis Burgerlijke Aansprakelijkheid Familiale of Burgerlijke Aansprakelijkheid Gezin, beter gekend als “de familiale” vergoedt de schade waarvoor u in uw privéleven burgerlijk aansprakelijk bent wanneer die schade aan een derde veroorzaakt is en buiten uw contractuele verplichtingen valt.

Na aftrek van een eventuele franchise zal deze polis de lichamelijke letsels of de materiële schade vergoeden die u of leden van uw gezin in het kader van het privéleven aan een derde hebt toegebracht. Leden van het gezin moet hier ruim bekeken worden en omvat uw poetsvrouw of uw babysit (weliswaar in de uitoefening van hun functie) en zelfs uw huisdieren.

De meeste mensen zijn er ondertussen wel van bewust dat deze verzekering onontbeerlijk is voor de bescherming van uw bezit, en zeker niet alleen voor gezinnen met kinderen. U of uw gezinsleden zijn immers burgerlijk aansprakelijk voor aan een derde veroorzaakte schade, wanneer die schade het gevolg is van een al dan niet opzettelijke fout. Zeker als er gewonden vallen of ernstige beschadigingen aan gebouwen of materieel kan het prijskaartje aardig oplopen. Een verwittigd man of vrouw is er twee waard. En met een kleine bijdrage kan u al van een hoge bescherming genieten. Vergeet dus zeker niet om dit eens aan te kaarten bij een volgend bezoek.