Brandverzekering

Wat in de volksmond als Brandverzekering wordt omschreven is onder impuls van de wetgever een veelzijdige polis geworden die heel wat te bieden heeft. De “woningverzekering” vangt immers de gevolgen op van schade aan uw woning en de inhoud ervan. Hoewel de dekking brand centraal blijft staan in de woningverzekering is, naast andere schade aan uw woning en de inhoud ervan, ook de schade aan derden gedekt (denk bijvoorbeeld aan een schoorsteen die omvalt op de wagen van uw buur).

Om dit duidelijk te maken is het belangrijk om in de eerste plaats de basisdekkingen te omschrijven. Het gaat hierbij om materiële schade veroorzaakt door brand, ontploffing, implosie, blikseminslag, aanslagen en arbeidsconflicten, aanbotsen door een dier, aanbotsen door een transportmiddel, vallen van een boom op het gebouw, storm, sneeuw- of ijsdruk op daken, hagel en natuurrampen.

In de meeste brandverzekeringen worden extra dekkingen voorzien voor schade veroorzaakt door elektriciteit (overspanning of schade door uitvallen waardoor verlies van inhoud diepvries), rook of roet, waterschade door breuk van leidingen en aanverwante euvels (lekkende dakgoot of insijpeling door dak), vorstschade, glasbreuk, schade bij inbraak of vandalisme. Deze waarborgen zijn afhankelijk van de keuze van de maatschappij en/of de mogelijke opties in de polis.

Tenslotte zijn er ook aanvullende dekkingen. Meestal gaat het om kosten verbonden aan het schadegeval. Hierbij denken we aan reddingskosten (waarmee kosten bedoeld worden die een verergering van de toestand kan voorkomen worden, al of niet op vraag en na overleg met ons of de betrokken maatschappij), bewaringskosten, sloopkosten, kosten voor alternatieve en tijdelijke huisvesting, expertisekosten.

In deze lijst van dekkingen is er ook nog een niet onbelangrijk buitenbeentje, het zogenaamd “verhaal van derden”. Met deze waarborg wordt uw burgerlijke extra-contractuele aansprakelijkheid gedekt. Dat houdt in dat u bescherming geniet als uw verzekerd schadegeval (brand in uw woning) zich uitbreidt naar goederen van derden (wanneer die brand overslaat naar de woning van uw buurman).

Een ander belangrijk aspect inzake de brand- of woonverzekering is de waardebepaling van het te verzekeren goed. De laatste jaren wordt de waarde bepaald aan de hand van een evaluatierooster. Als dit op een correcte manier gebeurde dan zal de waardebepaling binnen uw woningverzekering mee evolueren met de tijd en bestaat er dus geen risico op onderverzekering.

Als de waarde niet gebeurde op basis van een evaluatierooster of als belangrijke wijzigingen aangebracht werden aan het gebouw, maar niet meegedeeld werden aan de verzekeraar, dan kan de verzekeraar de evenredigheidsregel toepassen. Dit houdt in dat u als onderverzekerd wordt beschouwd waardoor de verzekeringsmaatschappij ook maar gedeeltelijk de schade zal vergoeden. Het is dus zeker goed om jaarlijks eens de waarde van uw woning te evalueren en dat met ons te bespreken. Wij kunnen trouwens op dat moment ook uw volledige verzekeringsportefeuille eens onder de loep nemen en mogelijks dubbele dekkingen schrappen of u adviseren inzake onvoldoende gedekte risico’s.