Gewaarborgd inkomen

Met een verzekering gewaarborgd inkomen bent u zeker dat u een (basis)inkomen blijft behouden indien u arbeidsongeschiktheid bent door ziekte of ongeval. U kunt deze polis afsluiten voor een welbepaalde periode of tot het einde van de beroepsloopbaan. Voorwaarde is natuurlijk wel dat u van een inkomen geniet. Een rentenier is dus uitgesloten.

Meestal zal u bij arbeidsongeschiktheid aanspraak kunnen maken op een vervangingsinkomen van bijvoorbeeld het ziekenfonds. De polis “Gewaarborgd inkomen” zal dan een aanvullend inkomen uitkeren tot het door u gewenste niveau. Zo kunt u een levensstandaard behouden die overeenstemt met uw wensen.

De verzekeraar zal bij ongeval of ernstige ziekte een  rente uitkeren gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid of desgevallend tot het einde van uw loopbaan. De kostprijs van deze polis wordt onder meer bepaald door de bedragen die u zichzelf wil uitkeren in de periode van arbeidsongeschiktheid. Ook uw leeftijd en uw beroep spelen natuurlijk een rol. Kom gerust eens langs voor meer informatie.