De Universal Life verzekering

De Universal Life is een levensverzekering met als doel het opbouwen van een pensioenkapitaal. Specifiek aan dit product is dat er aan kapitalisatie wordt gedaan. De betaalde premie begint te kapitaliseren vanaf de ontvangst ervan. De rentevoet is vrij te kiezen door de verzekeraar maar mag het wettelijk maximum niet overschrijden. In tegenstelling tot de klassieke levensverzekeringen mag de rentevoet niet gewaarborgd worden voor toekomstige premies. De waarborg die kan gegeven worden is een waarborg op de gedane stortingen.

De verzekering wordt vaak onderschreven op lange termijn en bedraagt best minimum 8 jaar en 1 dag. De premie bestaat uit een spaarpremie, die zorgt voor de opbouw van het pensioenkapitaal en eventueel een risico premie als ervoor gekozen wordt om ook een bijkomend kapitaal bij overlijden te verzekeren. Deze premie wordt afgehouden van de stortingen van de verzekeringnemer.

De spaarpremie wordt individueel gekapitaliseerd en jaarlijks kan het gespaarde bedrag verhoogd worden met een deelname in de winst. Eenmaal toegekend is deze winstdeelname definitief verworven.

Dit lijkt moeilijker dan het is. Wij geven u dan ook graag meer informatie op kantoor. Kom gerust eens langs.