Tak 23

De Tak 23 beleggingsformules zijn levensverzekeringscontracten voor wie een hoger risicoprofiel heeft. Deze contracten voorzien immers geen kapitalen of eindprojecties op einddatum. De betaalde premie wordt immers omgezet in eenheden of fracties van één of meerdere fondsen die de verzekeringsmaatschappij aanbiedt. Om de waarde van het contract te kennen volstaat het aantal eenheden te vermenigvuldigen met de inventariswaarde van het fonds. De waarde van het fonds schommelt naargelang de waarde van de titels die in het fonds opgenomen zijn. Dit type van verzekeringen geeft dus geen resultaatverbintenis.

U kunt opteren voor een contract waarbij de betaalde premie gewaarborgd is, maar meestal bieden deze polissen geen zekerheid op dat vlak. Afhankelijk van uw beleggersprofiel maken wij samen met u de keuze voor het type  fonds dat best bij u past.