Persoonlijke ongevallen

Jonge mensen of vitale sportievelingen voelen vaak minder nood aan een hospitalisatieverzekering omdat ze zich heel gezond voelen en het denkbeeld van ziekte en hospitalisatie, vaak terecht, niet in hen opkomt. Los van het feit dat op jonge leeftijd een hospitalisatieverzekering onderschrijven heel wat voordelen biedt, kan een individuele ongevallenverzekering dan wel interessant zijn. Want zeg nu zelf, een ongeval, dat kan iedereen overkomen.

Een polis “Persoonlijke Ongevallen Privéleven” biedt financiële bescherming bij een ongeval in de privésfeer. Deze polis zal u alle kosten vergoeden voor de behandeling van uw letsels die niet vergoed worden door de wettelijke ziekteverzekering. Ook materiële schade (kledij, uw fiets) kan vergoed worden. Een andere vaak voorkomende dekking is de uitbetaling van een dagvergoeding bij hospitalisatie naar aanleiding van een ongeval of een vergoeding bij een tijdelijke werkongeschiktheid (waarbij deze polis een aanvulling kan betekenen op uw polis verzekering gewaarborgd inkomen).

Sommige polissen beschouwen een medische fout eveneens als een ongeval, als die bijvoorbeeld een ernstig en zwaar letsel heeft veroorzaakt dat buiten de normale risico’s van de medische behandeling valt. Ook in geval van overlijden naar aanleiding van een ongeval verleent deze verzekering tussenkomst voor de nabestaanden. Wij bieden u dus de keuze uit een brede waaier aan mogelijkheden. Contacteer ons vrijblijvend voor persoonlijk advies.