Schuldsaldo verzekering

In vele gevallen zal u voor de aankoop van uw woning een hypothecair krediet afsluiten. En vaak zal de kredietverstrekker dan ook eisen dat u een schuldsaldo verzekering afsluit. Bij overlijden van (één van) de verzekeringsnemer(s) zal deze polis de openstaande schuld geheel of gedeeltelijk terugbetalen. De laatste tijd worden trouwens meer en meer polissen afgesloten waarbij tot 100% van het openstaande saldo wordt uitbetaald als u iets overkomt.

De voordelen zijn duidelijk : bij overlijden wordt het saldo van het woonkrediet door de polis helemaal of gedeeltelijk afbetaald. Zo moeten de nabestaanden geen zware hypothecaire last torsen. Deze bescherming begint trouwens vaak al vóór de ondertekening van de akte, want u bent gratis en volledig beschermd gedurende maximaal 4 maanden tussen de ondertekening van het compromis en de aankoopakte van uw woning.

De meeste contracten voorzien ook een flexibele premiebetaling. U kunt opteren voor een eenmalige premie bij aanvang van het contract, voor een constante premie gedurende 2/3 van de looptijd van het contract of voor een jaarlijkse variabele premie die ieder jaar rekening houdend met de leeftijd van de verzekerde en het verzekerde kapitaal.

De schuldsaldo verzekering is ook fiscaal voordelig want ze kan u recht geven op een belastingaftrek tot 50% in het kader van de enige woning en een belastingvermindering van 30% voor “lange termijn sparen” en pensioensparen. Dit natuurlijk afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wij evalueren graag samen met u wat de beste opties zijn voor uw specifiek geval.