Vrijwilligers

De verzekeringsplicht van de vrijwilligersorganisaties is geregeld in artikel 6 van de vrijwilligerswet en geldt voor elke organisatie waarvoor de specifieke aansprakelijkheidsregeling voor vrijwilligers van toepassing is.

Wat houdt de verzekeringsplicht in? De wet verplicht een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA), tot dekking van de risico’s met betrekking tot het vrijwilligerswerk, voor ten minste de organisatie. Als de organisatie (= de vrijwilliger) een fout maakt, die schade veroorzaakt aan derden, zal de verzekering de schade moeten vergoeden. De wet verplicht ook dat de vrijwilligers verzekerd zijn, zowel tijdens de uitvoering van hun activiteiten, als tijdens de verplaatsingen uitgevoerd in het kader daarvan.

Een vrijwilliger is immers niet burgerlijk aansprakelijk voor de schade die hij veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk behalve in geval van

  • bedrog
  • zware fout
  • eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout
  • schade die hij zichzelf toebrengt.

Voor alle andere schade is de vrijwilligersorganisatie (feitelijke vereniging, of  rechtspersoon) burgerlijk aansprakelijk. Als verantwoordelijke bestuurder(s) van deze organisatie kunt u dus persoonlijk aansprakelijk gesteld worden indien de organisatie zelf niet kan voldoen aan haar verplichtingen. U heeft er dan ook alle belang bij dat uw vrijwilligersorganisatie een dergelijke polis onderschrijft. Verzekeringen De Nil heeft een hart voor vrijwilligers en wij kunnen u zeker helpen bij de keuze van uw polis. Kom dus gerust eens langs voor meer informatie.