VZW’s

Welke verzekeringen zijn verplicht, welke zijn hoogst aan te raden?

Het is belangrijk om deze verzekeringen (indien van toepassing) af te sluiten. Het niet-afsluiten van verplichte verzekeringen kan leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders of bestuursleden!

Naast deze verplichte verzekeringen, kan elke vereniging natuurlijk vrij bijkomende, niet verplichte, verzekeringen afsluiten.

Objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffing

Deze verzekering is verplicht voor elke vereniging die een gebouw uitbaat dat toegankelijk is voor publiek. Het bewijs van deze verzekering moet aan de burgemeester van uw stad of gemeente worden bezorgd.

Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers

Elke vereniging die werkt met vrijwilligers is verplicht deze verzekering af te sluiten.

Uitzondering hierop zijn de feitelijke verenigingen die geen personeel tewerkstellen en niet zijn aangesloten bij een koepelorganisatie (vzw). Deze zijn niet verplicht om deze verzekering af te sluiten.

De verzekeringsplicht van de vrijwilligersorganisaties is geregeld in artikel 6 van de vrijwilligerswet en geldt voor elke organisatie waarvoor de specifieke aansprakelijkheidsregeling voor vrijwilligers van toepassing is.

Wat houdt de verzekeringsplicht in?

De wet verplicht een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA), tot dekking van de risico’s met betrekking tot het vrijwilligerswerk, voor ten minste de organisatie. Als de organisatie (= de vrijwilliger) een fout maakt, die schade veroorzaakt aan derden, zal de verzekering de schade moeten vergoeden.

De wet verplicht ook dat de vrijwilligers verzekerd zijn, zowel tijdens de uitvoering van hun activiteiten, als tijdens de verplaatsingen uitgevoerd in het kader daarvan.

Aansprakelijkheid

Een vrijwilliger is niet burgerlijk aansprakelijk voor de schade die hij veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk behalve in geval van

  • bedrog
  • zware fout
  • eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout
  • schade die hij zichzelf toebrengt.

Voor alle andere schade is de vrijwilligersorganisatie (feitelijke vereniging, of  rechtspersoon) burgerlijk aansprakelijk.

Arbeidsongevallenverzekering

Elke vereniging die werknemers in dienst heeft is verplicht deze verzekering af te sluiten.

Autoverzekering

Elke vereniging die een auto bezit die op de openbare weg komt, is verplicht een autoverzekering af te sluiten.

Andere: seingevers bij wielerwedstrijden, vrijwilligersorganisaties binnen“Welzijn, Volksgezondheid & Gezin”…

Er zijn daarenboven nog een aantal andere verplichte verzekeringen.

Zo is het bij de organisatie van wielerwedstrijden verplicht om een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor seingevevers af te sluiten.

Bij vrijwilligersorganisaties binnen “Welzijn, Volksgezondheid & Gezin” is tevens een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers verplicht. Deze dekt de aansprakelijkheid tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar het vrijwilligerswerk. Tevens is voor die organisaties een verzekering voor de lichamelijke schade en de schade aan goederen verplicht. Deze dekt de schade, geleden door vrijwilligers, bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of tijdens de verplaatsingen die in het kader daarvan worden gedaan, en de ziekten en contaminaties die zijn opgelopen als gevolg van het vrijwilligerswerk.