Objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffing

Deze polis is wettelijk verplicht voor publiek toegankelijke gelegenheden:

  • restaurants en café’s met een oppervlakte meer dan 50 m2
  • hotels en motels met minimaal vier kamers voor minimaal tien personen
  • kleinhandelaars en handelsgalerijen met een verkoopsruimte van minstens 1.000 m2
  • gebouwen voor de uitoefening van een eredienst vanaf 1.000 m2
  • dancings, discotheken en alle openbare gelegenheden waar er gedanst wordt, incl. openluchtbals, tenten,…

Deze verplichte verzekering beschermt u tegen schade zonder fout. Want ook als u niet in fout bent, bent u aansprakelijk bij een brand of ontploffing in uw zaak.

Deze verzekering vergoedt de lichamelijke en stoffelijke schade van brand of ontploffing.