BA na levering – Productaansprakelijkheid

Vergoedt de buitencontractuele en contractuele aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht door een verzekerde na levering of door de werken na de uitoefening van de beroepsbezigheid van de onderneming, voor zover deze schade-eisen betrekking hebben op schade die zich voortdoen tijdens de geldigheid van de polis.

Voorbeelden :

  • Een wasmachine die door een installateur slecht is aangesloten, veroorzaakt de nacht nadien waterschade.
  • Een dakwerker laat bij het verlaten van de werkplek een dweil in de dakgoot liggen, waardoor de regenafvoer verstopt raakt. Bij de eerste regenval ontstaat er aanzienlijke schade.
  • Er bleek toch iets fout te zitten met dat broodje dat je verkocht aan je klant. Hij is nadien echt wel ziek geworden van dat broodje.
  • Hoe goed je ook je best deed bij het afstellen van de centrale verwarmingsketel, die brander heeft het hele huis onder de roet gezet nadat jij huiswaarts keerde.
  • Die ene schroef onderaan het carter van de motor was je toch niet vergeten zeker! En nu is de motor naar de bliksem…

Wat wordt gedekt?

  • Letselschade (L.S.)
  • Zaakschade (Z.S.) materieel en immateriële gevolgschade
  • Milieuverontreinigingen t.g.v. van een plots schadegeval
  • Rechtsbijstand

Eigen risico: afhankelijk van het risico, wordt bij offerte gegeven

Wij kunnen u het gepaste advies geven inzake de juiste formule aangepast aan uw situatie.