Brandverzekering

In principe is er geen verschil tussen de brandverzekering die u voor uw gewone woning afsluit of waarmee u een pand verzekert waar u als zelfstandige ondernemer een beroep uitoefent. Maar meer nog dan voor uw woning, is de bescherming van uw levenswerk een belangrijk gegeven. En bij het uitoefenen van sommige activiteiten is het risico op brand natuurlijk groter. Denken we maar aan industriële ondernemingen waar machines of allerlei gebruiksvoorwerpen kunnen oververhit raken en aanleiding geven tot brand.

Ook hier zal uw brandverzekering volgende basiswaarborgen voorzien:

  • brand
  • bliksem
  • botsing door neergebliksemde voorwerpen of door luchtvaartuigen
  • inbraakschade aan onroerend goed
  • botsing door landvoertuigen
  • elektriciteitsschade
  • waterschade
  • stormschade
  • arbeidsconflicten en aanslagen
  • glasbreuk

Bij het bepalen van de premie moet evenwel ook meer rekening gehouden worden met de inboedel (machines en voorraden die kunnen fluctueren in de tijd) zodat de verzekeringspremie niet zomaar op basis van een rooster kan worden bepaald. Een evaluatie ter plaatse is vaak aangewezen en samen met u bekijken we welke extra waarborgen nuttig zijn. Hierbij denken we aan reddingskosten om de schade te beperken, onrechtstreekse verliezen, beschadiging of ontdooiing van koopwaren, BA Gebouw enz.

Ook diefstal, verlies, beschadiging en vandalisme van de verzekerde inhoud en waarden, als gevolg van een diefstal of poging daartoe, is zeker aan te raden. Als het pand ’s avonds niet bemand is, dan is het risico op een inbraak immers veel groter, zelfs met de aanwezigheid van een brandalarm.

Er kunnen extra polissen onderschreven worden zoals “Bedrijfsschade na Brand” die uw commercieel verlies na schade dekt. Of een Polis machinebreuk die de schade dekt aan uw toestellen / bedrijfsmaterieel bij breuk of verlies of een gelijkaardige polis Computer / Elektronica om uw informaticapark te beschermen. U merkt dat er heel wat overwegingen te maken zijn bij het verzekeren van uw bedrijfsgebouwen en de inboedel ervan. Wij geven u graag gepast advies. Kom dus gerust eens langs op kantoor of contacteer ons voor een afspraak.